კვალიფიკაციის ამაღლება

არაფორმალური განათლების გზით

პროგრამის შესახებ ინფორმაცია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე დასაქმების ხელშემწყობი სერვისებისა და სისტემების განვითარების მიზნით 2011 წელს შეიქმნა აჭარის დასაქმების სააგენტო. ჩვენი უმთავრესი ამოცანა, დამსაქმებლებსა და სამუშაოს მაძიებლებს შორის ეფექტური კავშირის უზრუნველყოფაა, დაარსებიდან დღემდე სააგენტოს საშუამავლო სერვისებით 30 000-მდე სამუშაოს მაძიებელმა და 3 000-ზე მეტმა დამსაქმებელმა ისარგებლა, რის შედეგადაც 15 000-მდე პირმა იპოვა სასურველი სამუშაო ადგილი. სააგენტო, რეგიონალურ შრომის ბაზარზე მოთხოვნა-მიწოდებას შორის არსებულის დისბალანსის შესამცირებლად ყოველწლიურად, ახორციელებს დასაქმების მხარდამჭერ მიზნობრივ პროგრამებს.

პროგრამა “კვალიფიკაციის ამაღლება არაფორმალური განათლების გზით” ორიენტირებულია დასაქმებულ პირთა პროფესიული განვითარებაზე. შრომითი ძალის კვალიფიკაციის ამაღლება ორგანიზაციის პროდუქტიულობასთან ერთად მნიშნველოვნად ზრდის გრძელვადიანი და სტაბილური დასაქმების შესაძლებლობებს. პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა მიმართულებით ტრენინებისა და მასტერკლასების ორგანიზებას, რომლის ფარგლებშიც მოსარგებლეები შეძლებენ საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების მქონე პროფესიონალების ცოდნის გაზიარებას.

ტრენინგებისა და მასტერკლასების თემატიკის შემუშავება, ადგილობრივ შრომის ბაზარზე არსებული პრობლემების იდენტიფიცირებისა და საჭიროებების გამოვლენის საფუძველზე ხორციელდება და მაქსიმალურად პასუხობს არსებულ გამოწვევებს.
2019 წელს, ტრენინგები 6 სხვადასხვა მიმართულებით ჩატარდება და კვალიფიკაციის ამაღლების შესაძლებლობა, სხვადასხვა კომპანიებში დასაქმებულ 70 პირს მიეცემა, ხოლო 3 საჩვენებელ მასტერკლასს 80 პირი დაესწრება.

გასულ წლებში გამოკითხულ პროგრამის მონაწილეთა 97,7% აღნიშნულ პროგრამას მიიჩნევს ყველაზე ძლიერ საგანმანათლებლო პროდუქტად შრომის ბაზარზე

სარგებლობის უპირატესობები

F.A.Q ხშირად დასმული კითხვები

2017/2018 წლის შედეგები

პროექტის ფარგლებში 2017-2018 წლებში, განხორციელდა რეგიონში ოპერირებად 362 ორგანიზაციაში დასაქმებული 440 პირის კვალიფიკაციის ამაღლება ტრენინგების ფარგლებში, ხოლო სხვადასხვა მიმართულებით დასაქმებულ პროფესიონალებს საშუალება ქონდათ მასტერკლასების გზით გაეგოთ მეტი თავისი პროფესიის შესახებ

[dflip id="26560"][/dflip]

საკონტაქტო ინფორმაცია

  • ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ. #70/72 , 6000
  • +995 422 24 78 83
  • +995 422 24 78 84
  • info@hrajara.gov.ge